(Minghui.org)


Musique : Xinyun
paroles : Dongmei
Chant : Min Jiang
Accompagnement Instrumental : Xinyun