(Minghui.org)

Période : 101 mois -- juillet 1999 à décembre 2008

Nombre de pratiquants qui sont décédés suite à la persécution: 44

Femmes: 28

Hommes: 16

Liste des noms des pratiquants persécutés à mort:

Zhu Shaolan, Zhang Guihua, Gao Bozhi, Pan Shuxian, Jin Shuchun, Yao Hanzhang, Ren Shutian, Li Guilian, Hu Xiuying, Jiang Shulin, Qi Suchun, Wei Koushi, Li Fengzhi, Wei Guangxing, Du Baolan, Xiao Peng, Jia Chuqiu, Cao Shufang, Liu Zhi, Zhang Guizhi, Shi Zhongyan, Wang Wenjun, Wang Fengru, Zang Jinlu, Li Shulan, Zhang Haiyan, Xiang Shufan, Liu Fengzhu, Wang Yanjun, Li Ling, Wu Chunlan, Li Changru, Yao Hongxia, Yang Sukun, Li Baoqing, Yan Li, Luo Xuemin, Liang Sulan, Liu Yulan, Zuo Zhongyou, Feng Guiqin, Yu Guoju, Xiao Yubin, Shi Changlin

La ville de Jinzhou de la province du Liaoning et les alentours comprennent : district de Guta, district de Linghe, district de Taihe, région de développement économique, ville de Linghai (canton de Jin), canton de Yi, ville de Pékin, canton de Heishan.

Nombre de pratiquants persécutés à mort par région: district de Guta (4), district de Linghe (5), district de Taihe (5), région de développement économique (1), ville de Linghai (canton de Jin) (2), canton de Yi (7), ville de Pékin (3), canton de Heishan (10), inconnu (8).

Décès vérifiés suite à la persécution des pratiquants, bien que l'information détaillée ne soit pas disponible à ce jour: Wang Yuxian, Zhang Fengyun, Cai Libin et une pratiquante âgée nommée Ma.


Traduit de l'anglais en Suisse le 4 juin 2009